Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3209/20-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3210/20-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3252/20-10-2014 Εισόδημα
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3250/20-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3255/20-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3236/20-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3254/20-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3253/20-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3184/17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3207/17-10-2014 Κ.Β.Σ. - ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3185/17-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3198 / 17-10-2014 ΦΠΑ
17-10-2014 17-10-2014 Παροχή πληροφοριών από εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή πληροφοριών από εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με βάση την ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3196/17-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3197/17-10-2014 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3188 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3205 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3187 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3206 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3203 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3202 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3201 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3200 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3191 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3190 / 17-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3189 / 17-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3186 / 17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΤ: ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/10/2014: ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΤ: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/10/2014: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3204/17-10-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3183/17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3195/17-10-2014 Φ.Π.Α.
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3199/17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3192/17-10-2014 Φ.Π.Α.
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3194/17-10-2014 Φ.Π.Α.
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3193/17-10-2014 Φ.Π.Α.
17-10-2014 17-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3185/17-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3175/16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3172/16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3174/16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3173/16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3182/16-10-2014 ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3180/16-10-2014 ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3181/16-10-2014 ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246 / 16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3170 / 16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248 / 16-10-2014 ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 16-10-2014 ΦΠΑ