Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2474/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 6 Ν.2523/1997
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2471/13-04-2017 ΦΠΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2472/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 6 Ν.2523/1997
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2468/13-04-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2470/13-04-2017 ΦΠΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2469/13-04-2017 ΦΠΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2464/13-04-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2467/13-04-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2466/13-04-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2465/13-04-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2460/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2463/13-04-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2462/13-04-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2461/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2457/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2459/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2458/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2455/13-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2456/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2449/13-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2450/13-04-2017 ΚΒΣ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2448/13-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 44/13-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2445/13-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν. 4174/2013
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/13-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2432/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2435/12-04-2017 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2434/12-04-2017 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 971/12-4-2017 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 973/12-4-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 972/12-4-2017 ΔΩΡΕΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 952/12-04-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 970/12-4-2017 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 955/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 954/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 953/12-04-2017 Φ.Μ.Α.
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2440/12-04-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2442/12-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2441/12-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2436/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2437/12-04-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 968/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 969/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 965/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 967/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 966/12-04-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 962/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 964/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 963/12-04-2017 Π.Ε.Π. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 960/12-04-2017 Π.Ε.Π. ΕΙΣΟΔΗΜΑ