Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3173/ 20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3176/20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3174/ 20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - Κ.Β.Σ.
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1072/20.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ΔΙΚΑΣΤΕΣ )
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3171/20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 133/20-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 134/20-09-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3149/19-09-2016 N. 1809/88
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3151/19-09-2016 Ε.Λ.Π.
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3150/19-09-2016 Ε.Λ.Π.
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3170/19-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3164/19-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ KBΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3169/19-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3167/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3166/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3165/19-09-2016 AITHMA XOΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3161/19-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3163/19-09-2016 ΦΠΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3162/19-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3159/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3160/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 131/19-09-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3157/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3158/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3144/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3156/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3152/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3148/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3147/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3146/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3145/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1056/19-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3143/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1058/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1057/19-09-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1052/19-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1053/19-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1060/19-09-2016 ΕΝΦΙΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3154/19-09-2016 ΦΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3155/19-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1054/19-09-2016 ΠΡ. Κ.Φ.Δ.
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3168/19-10-2016 Κ.Β.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3153/19-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1070/19-9-2016 ΦΠΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1071/19-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ Φ.Τ.Μ.
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1055/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1069/19-9-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1068/19-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1067/19-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1066/19-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ