Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1574/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν. 4172/2013
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1563/16-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
16-12-2016 16-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 533/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4341/16-12-2016 Κ.Β.Σ.
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4338/16-12-16 Φ.Μ.Α.
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4340/16-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΚΒΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4339/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4316/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4336/16-12-2016 Φ.Α.Π.
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4313/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4315/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4314/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4311/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4312/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 535/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4304/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4303/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4302/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4301/16-12-2016 Κ.Φ.Δ.
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 534/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΠΟΛ. 1182/07-12-2016 ΠΟΛ. 1182/07-12-2016: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματοςτου Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος ο...
16-12-2016 16-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4347/16-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 414/16-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4335/16-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 415/16-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4379/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4384/16-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4383/16-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4382/16-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4381/16-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4380/16-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/97
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1584/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4378/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4350/16-12-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4349/16-12-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4348/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4319/16-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1576/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4305/16-12-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4300/16-12-2016 ΚΒΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1578/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1577/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1573/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1572/16-12-2016 ΦΜΑΠ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1568/16-12-2016 ΦΑΠ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1571/16-12-2016 ΦΜΑΠ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1570/16-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1569/16-12-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1564/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1565/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ