Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-03-2016 07-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 714 / 7-3-2016 ΕΝΦΙΑ
07-03-2016 07-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713 / 7-3-2016 ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση ποσού από πώληση αντικειμένου... Φορολογική μεταχείριση ποσού που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής... ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής εταιρείας.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705 / 4-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704 / 4-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1034079 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών... Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710 / 4-3-2016 ΚΒΣ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156 / 4-3-2016 ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701 / 4-3-2016 Κ. Β. Σ.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154 / 4-3-2016 Ε.Λ.Π.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158 / 4-3-2016 ΚΒΣ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159 / 4-3-2016 Κ.Β.Σ.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160 / 4-3-2016 Φ.Π.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161 / 4-3-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700 / 4-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707 / 4-3-2016 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706 / 4-3-2016 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 699 / 4-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702 / 4-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162 / 4-3-2016 Φ.Π.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703 / 4-3-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703 / 4-3-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 690 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 689 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695/03-03-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696/03-03-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694/03-03-2016 ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697 / 3-3-2016 ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696 / 3-3-2016 ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695 / 3-3-2016 ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49 / 3-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698 / 3-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1033419 ΕΞ2016: Πώληση συλλογής Πώληση συλλογής
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016:Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων 2015 Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015.