Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1325/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1326/04-11-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3728/4-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/97
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3732/4-11-2016 ΕΤΑΚ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3731/4-11-2016 ΦΜΑΠ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3730/4-11-2016 ΦΑΠ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3729/4-11-2016 Ε.Φ.Α - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3723/04-11-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3727/4-11-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3726/4-11-2016 ΚΒΣ-ΦΠΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3725/04-11-2016 ΑΡΘΡΟ 7 Ν. 4337/2015
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3724/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3703/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3714/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 3986/2011
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3713/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ν. 4174/2013 & Ν. 2523/1997
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3712/04-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 342/04-11-2016 Φ.Π.Α.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3696/04-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3695/04-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3694/04-11-2016 ΑΕΠ ΚΒΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3693/04-11-2016 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3692/04-11-2016 ΚΒΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3687/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 171/04-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 340/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 341/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
03-11-2016 03-11-2016 Δ. ΟΡΓ. Α. 1155699 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/ 06-11-2014 (Β'3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπ...
03-11-2016 03-11-2016 Μη παραδεκτή υποβολή αιτημάτων αναστολής κατά πράξεων διοικ.προσδιορισμού φόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: <br>Μη παραδεκτή υποβολή αιτημάτων αναστολής κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου
03-11-2016 03-11-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 444/3.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 445/03.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 338/03-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 339/3-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 169/03-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
03-11-2016 03-11-2016 Δ. ΟΡΓ. Α 1150450 ΕΞ 2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824... Δ. ΟΡΓ. Α 1150450 ΕΞ 2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β ' 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργε...
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 444/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΠΟΛ. 1153/11/10/2016 ΠΟΛ. 1153/11/10/2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α...
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 336/3-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 450/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 337/3-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. – Φ.Μ.Υ.
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 446/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 170/03-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 449/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 448/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 447/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 442/02.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 443/02.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-11-2016 02-11-2016 ΠΟΛ. 1161/01-11-2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 333/02.11.16 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 335/02.11.16 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 334/02.11.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ