Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4005/08-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4022/08-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4026/08-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4025/08-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4024/08-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4023/08-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4018/08-12-2014 ΚΒΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4021/08-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4020/08-12-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
05-12-2014 05-12-2014 Δ.Τ.: Κατάσχεση 10.000.000 λαθραίων τσιγάρων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/12/2014: Κατάσχεση 10.000.000 λαθραίων τσιγάρων
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3975 / 5-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 81/05-12-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3968 / 5-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3976/05-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3978/ 05-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3977/05-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2011
05-12-2014 05-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3967/05-12-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΘ.15 Ν.3091/2002
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3969/05-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3974 / 5-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3974/05-12-2014
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3971 / 5-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3970 / 5-12-2014 ΕΕΤΗΔΕ 2011
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3964/05.12.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3966/05-12-2014 Πρόστιμο άρθρου 54 του ν. 4174/2013
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3965/05-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3972 / 5-12-2014 ΦΠΑ
05-12-2014 05-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3973/05-12-2014 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
04-12-2014 04-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3963/04-12-2014 EIΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-12-2014 04-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4246/04-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-12-2014 03-12-2014 ΔT: Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά της νέας εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 2/12/2014: Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά της νέας εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
02-12-2014 02-12-2014 ΔΤ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/12/2014: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΖΎΓΟΥΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
02-12-2014 02-12-2014 Συστάσεις της FATF σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ Συστάσεις της FATF σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (Islamic State of Iraq and the Levant – ISIL).
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3958/02-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3948/02-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3956/02-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3957/02-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3955/02-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3954/02-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3961/02-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3962/02-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3949/02-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3960/02-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3959/02-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3953/02-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Αρθ. 6 & 9 N.2523/1997
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3952/02-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Αρθ. 4 & 9 N.2523/1997
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3951/02-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ Αρθ. 5 & 9 N.2523/1997
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3950/02-12-2014 ΦΠΑ
01-12-2014 01-12-2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3914/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3913/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3931/01-12-2014 ΦΠΑ