Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6507/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6509/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6508/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6506/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6504/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6505/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6503/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6502/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6500/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6501/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6498/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6499/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6497/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190/22-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6496/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191/22-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6523/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6522/22-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6521/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6520/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6519/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6517/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α & ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6516/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 Ν.4337/15, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6514/22-12-2017 ΦΑΠ – ΚΒΣ - ΕΝΦΙΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6495/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/2016
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6494/22-12-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2548/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2547/22-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2546/22-12-2017 ΜΗΤΡΩΟ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2545/22-12-2017 ΜΗΤΡΩΟ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2544/22-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Φ.Π.Α.
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2543/22-12-2017 Φ.Π.Α.
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2542/22-12-2017 Φ.Π.Α.
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2541/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6552/22-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6553/22-12-2017 Φ.Α.Π, Ε.Τ.Α.Κ, Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε & Ε.Ε.Τ.Α
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6551/22-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6524/22-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6490/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6493/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6492/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6491/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6488/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6489/21-12-2017 Πρόστιμο άρθρου 58Α ν.4174/2013
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6486/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6487/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189/21-12-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2520/21-12-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 2015 - 2016
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2519/21-12-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 2015
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2518/21-12-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 2015