Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2970/29-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2963/29.09.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2968/29-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2967/29-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2964/29.09.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2951/29-09-2014 Εισόδημα
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2959/29-09-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ , ΚΒΣ, ΑΡΘΡΟ 8 Ν 1882/90
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2961/29-09-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
27-09-2014 27-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2950 / 27-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2940/26-09-2014 ΦΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2942/26-09-2014 ΦΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2941/26-09-2014 ΦΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2937/26-09-2014 ΦΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2939/26-09-2014 ΦΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2938/26-09-2014 ΦΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2930/26-09-14 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2936/26-09-2014 ΕΤΑΚ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2949 / 26-9-2014 ΦΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2948 / 26-9-2014 ΦΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2923/26-09-2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2932 / 26-9-2014 ΚΒΣ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2935 / 26-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2934 / 26-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΠΟΛ. 1201/04-09-2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
26-09-2014 26-09-2014 ΠΟΛ. 1211/24-09-2014 Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2922/26-09-2014 ΦΜΑΠ
26-09-2014 26-09-2014 Ανακοίνωση για την χρήση του TAXIS στις ώρες μη αιχμής. Η Γ.Γ.Δ.Ε. και Γ.Γ.Π.Σ. ανακοινώνουν τα ακόλουθα: <br> Λόγω της ταυτόχρονης λήξης των ημερομηνιών υποβολής του Φ.Π.Α., πληρωμής της 2ης δόσης της φορολογίας εισοδήματος και πλ...
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2929 / 26-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234 / 26-9-2014 Φ.Π.Α.
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235 / 26-9-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
26-09-2014 26-09-2014 Παράταση προθεσμίας για εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής επιχειρ. δραστηριότητας Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2944 / 26-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΤ: Παράταση για τη Δήλωση Εκπρόθεσμης Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Δελτίο Τύπου 25/09/2014:Παράταση για τη Δήλωση Εκπρόθεσμης Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2931/26-09-2014 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2928/26-09-2014 Εισόδημα
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2924/26-09-2014 Εισόδημα
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2927/26-09-2014 Εισόδημα
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2926/26-09-2014 Εισόδημα
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2925/26-09-2014 Εισόδημα
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2945/26-09-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΦΑ)
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2947/26-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2946/26-09-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΦΑ)
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 65/26-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2933/26-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * Κ.Β.Σ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1978/26-09-2014 ΦΠΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 66/26-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2943/26-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-09-2014 25-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2912/25-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-09-2014 25-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2913/25-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-09-2014 25-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2911/25-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ