Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1708/13-03-2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1705/13-3-2018 Πρόστιμο άρθρου 7 § 3 περ. β΄ του Ν. 4337/2015 –λήπτης εικονικών
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1706/13-03-2018 Φ.Μ.Α
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1703/13-03-2018 ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1704/13-03-2018 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1701/13-3-2018 ΦΑΠ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1702/13-3-2018 ΦΑΠ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1699/13-3-2018 ΦΑΠ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1700/13-3-2018 ΦΑΠ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1696/13-03-2018 Φ.Μ.Α
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1698/13-03-2018 Φ.Μ.Α
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1697/13-03-2018 Φ.Μ.Α
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1693/13-03-2018 Φ.Μ.Α
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1695/13-03-2018 Φ.Μ.Α
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1694/13-03-2018 Φ.Μ.Α
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1689/13-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1692/13-03-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α – Φ.Α.Π
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1691/13-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1690/13-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1687/13-3-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011 παροχή ν.3620/2007
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1688/13-03-2018 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1685/13-03-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1686/13-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600/12-3-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 597/12-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 599/12-3-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 598/12-3-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 595/12-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 596/12-03-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 18/12-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1684/12-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1682/12-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1683/12-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1681/12-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1678/12-03-2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1680/12-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΦΑΠ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1679/12-3-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1677/12-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 594/9-3-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 591/09-03-2018 Κ.Β.Σ. Π.Δ.186/1992 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2238/1994 - Φ.Π.Α. Ν.2859 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593/09-03-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου Εισοδήματος
09-03-2018 09-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 592/09-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/9-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95/09.03.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/09.03.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ