Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4580/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4586/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4581/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4567/30-11-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4574/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4573/30-11-2015 ΦΠΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4572/30-11-2015 ΦΠΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4571/30-11-2015 ΦΠΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4597/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ Κ.Β.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4603/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4602/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4601/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4600/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4599/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ Κ.Β.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4598/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ Κ.Β.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4583/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4596/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ Κ.Β.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4584/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4634/30-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4576 / 30-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4, 5 Ν.2523/97 ΚΑΙ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4633/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4604/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4627/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4609/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4608/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4607/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4606/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4605/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ Φ.Π.Α.
27-11-2015 27-11-2015 Δ.ΟΡΓ.Δ 1153535 ΕΞ 2015 :Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ενόψει Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταφοράς του μηχανογραφικού εξοπλισμού της στο, επί της οδού Θεσπιέων 62- Κορυδαλλός, κτίριο στέγασής της
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4555/27-11-2015 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4556/27-11-2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4551 / 27-11-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4552 / 27-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4548/27.11.2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔ.
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4549/27.11.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4554/27-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4553/27-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 228 / 27-11-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 226 / 27-11-2015 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 227 / 27-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96/27-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4550/27-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4547/27-11-15 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4544/27-11-2015 ΦΠΑ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/27-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4557/27-11-2015 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4545/27-11-2015 Κ.Β.Σ.
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/27-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4546/27-11-2015 ΚΒΣ
26-11-2015 26-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 225 / 26-11-2015 EΝ.Φ.Ι.Α