Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2045/13-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2047/13-04-2018 ΦΠΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2046/13-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 793/12-04-2018 Φ.Π.Α
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 795/12-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 794/12-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α αρ 79 του Ν.4472/17
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 791/12-04-2018 Κ.Β.Σ.
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 792/12-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 789/12-04-2018 Εισόδημα-Αναπηρία
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 790/12-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 787/12-04-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 788/12-04-2018 Κ.Β.Σ.
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 785/12-04-2018 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 786/12-04-2018 Ατομική Ειδοποίηση
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2044/12-04-2018 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 784/12-04-2018 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2043/12-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΤΩΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042/12-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΤΩΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2041/12-04-2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 63 Ν.4174/2013 - ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2039/12-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΘΡ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/201 & ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2040/12-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126/12.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2038/12-04-2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127/12.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2032/11-04-2018 ΚΒΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2033/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2029/11-04-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2031/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΟΠΕΚΕΠΕ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2030/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΟΠΕΚΕΠΕ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2026/11-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2028/11-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2027/11-04-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2022/11-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ)
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2025/11-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2024/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2023/11-04-2018 Φ.Α.Π & ΕΝ.Φ.Ι.Α
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2020/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2021/11-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ)
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2019/11-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΠΑ - ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2018/11-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ 2004
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2017/11-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ 2003
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2016/11-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ 2002
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2015/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , Φ.Π.Α & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 32/11-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 781/11-4-2018 Κ.Φ.Δ.
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 783/11-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 782/11-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – (Ν.4446/2016)
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2037/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 780/11-04-2018 ΦΠΑ –VIES -ΧΡΗΣΗ 2011
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2035/11-04-2018 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ