Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 461/06-02-2017 ΦΠΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 460/06-02-2017 ΚΒΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 459/06-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 456/06.02.2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 457/06.02.2017 ΚΦΔ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 454/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 455/06.02.2017 ΚΒΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 450/06-02-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Π.Ε.Π. Φ.Π.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 449/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 448/06-02-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1221/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225/06-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1224/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1223/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1222/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1217/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1219/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1218/6-2-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1214/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1216/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1215/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1213/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 453/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 452/06-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 451/06-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1237/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1232/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1234/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1233/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΤ: ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΛΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/02/2017: ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΛΙΩΝ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/2/2017: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 464/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 463/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 447/06-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 465/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/6-2-17 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 446/06-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/6-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/6-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/6-2-17 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1229/06-02-17 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1228/6-2-17 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 445/06-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/06-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΤ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δελτίο Τύπου 03/02/2017: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017