Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1478/20-07-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1477/20-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - Φ.Μ.Υ.
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1474/20-07-2017 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1475/20-07-2017 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
19-07-2017 19-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1467/19-07-2017 ΦΜΑΠ
19-07-2017 19-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1469/19-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2017 19-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1468/19-07-2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
19-07-2017 19-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1473/19-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2017 19-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1470/19-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/13
19-07-2017 19-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472/19-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2017 19-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1471/19-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
18-07-2017 18-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1463/18-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
18-07-2017 18-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1466/18-07-2017 ΚΦΔ – ΚΦΑΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
18-07-2017 18-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1465/18-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2017 18-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1464/18-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
18-07-2017 18-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1461/18-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΦΑΣ
18-07-2017 18-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1462/18-07-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΒΣ- ΑΡΘΡΟ 6
18-07-2017 18-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1458/18-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) - Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994) - Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000) - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997)
18-07-2017 18-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1460/18-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2017 18-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1459/18-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2017 18-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1456/18-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
18-07-2017 18-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1457/18-07-2017 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000) - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997)
17-07-2017 17-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1453/17-07-2017 ΦΜΑ
17-07-2017 17-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1455/17-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡ. Κ.Β.Σ. (Άρ. 7 παρ. 3 & 5 Ν.4337/15)
17-07-2017 17-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1454/17-07-17 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1448/13-07-2017 Κ.Β.Σ.
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1452/13-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡ. (Άρ. 54 Ν.4174/13), ΠΡ. Φ.Π.Α. (Άρ. 4 Ν.2523/97), ΠΡ. (Άρ. 7 παρ. 3 & 5 Ν.4337/15)
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1451/13-07-2017 Φ.Π.Α.
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1450/13-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1449/13-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1442/13-07-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1447/13-07-2017 Φ.Π.Α.
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1446/13-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1445/13-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1444/13-07-2017 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1443/13-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2017 13-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1441/13-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1440/12-07-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1439/12-07-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1438/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1435/11-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1437/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1436/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1433/10-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1432/10-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1431/10-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1430/10-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1434/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1425/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1426/10-07-2017 Κ.Φ.Δ.