Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1180/10-10-2016 ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 ΠΑΡ.1 Ν.2523/97)
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1179/10-10-2016 Φ.Π.Α.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173/10-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1193/11-10-2016 . - Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1192/11-10-2016 . - Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1194/10-10-2016 EIΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1197/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΕΡΙΣΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1196/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1178/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1177/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1176/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1175/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1174/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1183/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1150/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1154/07-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1149/07-10-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1151/7-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1162/07-10-2016 Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1163/07-10-2016 ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν2523/97
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1160/07-10-2016 Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1161/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1153/07-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1152/7-10-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1153/07-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1159/07-10-2016 Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1168/07-10-2016 Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1167/07-10-2016 Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1166/07-10-2016 Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1165/07-10-2016 Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1164/07-10-2016 Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1155/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1158/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1157/07-10-2016 Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1156/07-10-2016 ΦΠΑ
05-10-2016 05-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1148/05-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
05-10-2016 05-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1148/05-10-2016 Φ.Μ.Α.
04-10-2016 04-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1146/04-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-10-2016 04-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1147/04-10-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1128/3-10-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1129/3-10-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1140/3-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1145/03-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ν. 1809/88
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1132/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1133/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ