Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 412/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 408/05-02-2018 ΚΒΣ , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΕΙΚΟΝΙΚΑ) – Εκπρόθεσμη
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΡΘ. 30-34 Ν. 4172/2013 (ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 406/05-02-2018 Φ.M.A.
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 407/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ Συμψηφισμός Φόρου Αλλοδαπής
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 404/05-02-2018 ΦΑΠ 2013, ΕΝΦΙΑ 2015
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 405/05-02-2018 Φ.M.A.
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 401/05-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 403/05-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 402/05-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 400/02-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α Ν 4174/2013
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 399/02-02-2018 ΦMA Επιστροφή Φόρου
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 398/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 397/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 396/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395/02-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 393/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394/02-02-2018 Φ.M.A.
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 392/01-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – 2008-2011
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 391/01-02-2018 Φ.M.A.
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388/01-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390/01-02-2018 Φ.M.A.
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389/01-02-2018 Φ.M.A.
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387/31-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381/30-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 378/30-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380/30-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 379/30-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 377/30-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 376/30-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384/30-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 386/30-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385/30-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 382/30-01-2018 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛ 1163/2016
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 383/30-1-2018 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΦΠΑ – ΑΡ. 6 Ν.2523/97
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 375/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 371/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 374/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 372/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 369/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 370/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 364/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 368/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 367/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 366/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 365/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 361/29-01-2018 ΚΒΣ, ΕΛΠ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1037/2005)-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ