Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513/23-02-2018 ΠΡΠΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / Φ.Μ.Υ.
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512/23-02-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509/23-02-2018 Φ.Ε. 2016
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510/23-02-2018 Φ.Π.Α.
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506/22-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508/22-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507/22-2-2018 Φ.Π.Α.- ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504/22-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡ.48 § 3 Ν. 2238/94-ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505/22-2-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502/21-02-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-02-2018 21-02-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503/21-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 499/21-02-2018 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501/21-02-2018 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500/21-02-2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ- ΕΕΤΗΔΕ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 498/21-02-2018 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Της ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
20-02-2018 20-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 496/20-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2018 20-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 497/20-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Ε.Φ.Α.
20-02-2018 20-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495/20-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 494/16-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492/15-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493/15-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 488/15-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491/15-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490/15-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489/15-02-2018 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/15-02-2018 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ.
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486/15-02-2018 ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ – ΚΒΣ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ - ΕΛΓΑ 2010
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 483/15-02-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
15-02-2018 15-02-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 485/15-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 58Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
15-02-2018 15-02-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 484/15-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 478/15-02-2018 ΦΜΑ – Επιστροφή φόρου
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 482/15-02-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΝ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 481/15-02-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 480/15-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – (Κάλυψη τεκμηρίων-πώληση περιουσιακού στοιχείου)
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 479/15-02-2018 Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013(Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου)
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 477/15-02-2018 ΦΜΑ – Ν.4446/2016
14-02-2018 14-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 475/14-02-2018 ΦΜΑ – Ν.4446/2016
14-02-2018 14-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 476/14-02-2018 ΦΜΑ – Ν.4446/2016
13-02-2018 13-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473/13-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
13-02-2018 13-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 474/13-02-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
13-02-2018 13-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 470/13-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-02-2018 13-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 472/13-02-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13-02-2018 13-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 471/13-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-02-2018 13-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 469/13-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-02-2018 12-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 467/12-2-2018 ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
12-02-2018 12-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468/12-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-02-2018 12-02-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 464/12-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΔ.186/1992 (Κ.Β.Σ.)
12-02-2018 12-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466/12-2-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
12-02-2018 12-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 465/12-2-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
12-02-2018 12-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 461/12-02-2018 Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013(Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος- 4446/16)