Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 526/15-02-2017 Φ.Π.Α.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 528/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 527/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524/15-02-2017 Φ.Π.Α.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 525/15-02-2017 Φ.Π.Α.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518/15.02.2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519/15-02-2017 Φ.Ε. & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520/15-2-2017 Φ.Π.Α.
15-02-2017 15-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523/15-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514/14-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515/14-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516/14.02.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/14.02.2017 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505/13-02-2017 ΦΠΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504/13-02-2017 ΚΒΣ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503/13-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν 2523/1997
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 497/13-02-2017 ΔΩΡΕΑ/ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502/13-02-2017 EIΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 494/13-02-2017 Φ.Μ.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 496/13-02-2017 Φ.Μ.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495/13-02-2017 ΔΩΡΕΑ/ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493/13-02-2017 Φ.Μ.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509/13-02-2017 Κ.Β.Σ.- Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508/13-02-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501/13-02-2017 ΚΒΣ- Φ.Ε.-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ- Φόρος υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506/13-02-2017 Φ.Ε. - Φ.Π.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511/13-02-2017 Φ.Π.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512/13-02-2017 Κ.Β.Σ.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 499/13-2-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500/13-2-2017 Φ.Π.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 498/13-2-2017 Κ.Β.Σ.
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490/10-02-2017 ΕΝΦΙΑ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489/09-02-2017 ΦΑΠ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/09-02-2017 Φ.Ε., ΦΠΑ, ΠΕΠ ΦΠΑ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 488/09-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 483/9-2-2017 Κ.Β.Σ.
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486/9-2-2017 Πρόστιμο Φ.Π.Α.
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 485/9-2-2017 Φ.Π.Α.
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 484/9-2-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 481/09-02-2017 ΜΗΤΡΩΟ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 482/09-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΕΤΑΚ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13&ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/97
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 480/08-02-2017 ΕΝΦΙΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468/07-02-2017 Φ.Μ.Α.
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473/07-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΝΑΠΗΡΙΑ