Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί διασφαλίσεων RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-11-2014 26-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 73/26-11-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-11-2014 26-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 77/26-11-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-11-2014 26-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 76/26-11-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-11-2014 26-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 75/26-11-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-11-2014 26-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 74/26-11-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-11-2014 12-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 72/12-11-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-10-2014 24-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 71/24-10-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-10-2014 24-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 70/24-10-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-10-2014 15-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 69/15-10-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 68/02-10-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-09-2014 30-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 67/30-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 65/26-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 66/26-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-09-2014 24-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 63/24-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-09-2014 24-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 64/24-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 62/22-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 61/19-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-09-2014 15-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 60/15-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-09-2014 10-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 57/10-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-09-2014 10-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 58/10-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-09-2014 10-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 57/10-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-09-2014 10-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 58/10-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-09-2014 10-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 59/10-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-08-2014 01-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 55/01-08-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-08-2014 01-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 56/01-08-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-07-2014 30-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 53/30-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-07-2014 30-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 54/30-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-07-2014 25-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 52/25-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-07-2014 18-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 48/18-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-07-2014 18-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 51/18-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-07-2014 18-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 50/18-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-07-2014 18-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 49/18-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 46/02-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 47/02-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 45/30-06-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-06-2014 26-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 42/26-06-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-06-2014 26-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 44/26-06-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-06-2014 26-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 43/26-06-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 41/17-06-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 40/30-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 39/30-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-05-2014 26-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 38/26-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
23-05-2014 23-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 37/23-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 36/16-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 30/06-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 35/06-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 34/06-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 33/06-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 32/06-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 31/06-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ