Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52 / 12-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51 / 12-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50 / 12-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49 / 12-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-11-2013 11-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/11-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 8-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-11-2013 06-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 6-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35 / 4-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/4-11-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2013 01-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/01-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2013 01-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/01-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2013 01-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/01-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2013 31-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/31-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-10-2013 30-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/30-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-10-2013 30-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/30-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-10-2013 30-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/30-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2013 29-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/29-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2013 29-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/29-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2013 25-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26/25-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2013 25-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27/25-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2013 24-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23/24-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2013 24-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/24-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2013 24-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/24-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-10-2013 23-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21 / 23-10-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-10-2013 23-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22/23-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-10-2013 22-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/22-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-10-2013 22-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20/22-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2013 21-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/21-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2013 18-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/18-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16/18-10-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/17-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/17-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/17-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12/17-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2013 16-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/16-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ