Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-05-2017 02-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/02-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74/27-04-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 76/27-04-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/27-04-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/12-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/11-04-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/04-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-03-2017 31-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/31-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/29-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/27-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/23-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-03-2017 22-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66/22-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/17-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63/16-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-03-2017 16-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64/16-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2017 15-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 62/15-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58/10-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/10-3-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60/10-3-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59/10-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/06-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 56/06-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-03-2017 02-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55/02-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2017 28-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54/28-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 53/24-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2017 22-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52/22-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/16-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/16-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2017 16-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50/16-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/16-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/13-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/13-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/09-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/09-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2017 08-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44/08-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2017 08-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43/08-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41/08-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/08-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/6-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/6-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/06-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/03-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/02-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-01-2017 30-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/30-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-01-2017 30-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/30-1-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-01-2017 30-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/30-1-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-01-2017 30-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/30-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-01-2017 30-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/30-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-01-2017 26-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/26-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-01-2017 25-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 26/25-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ