Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33 / 27-1-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ)
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40 / 27-1-2014 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39 / 27-1-2014 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32 / 24-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30 / 24-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31 / 24-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/23-01-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28 / 22-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26 / 22-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27 / 22-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16 / 17-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15 / 16-1-2014 ΚΒΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-01-2014 15-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9 / 15-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-01-2014 15-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8 / 15-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 07 / 13-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6 / 13-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 04 / 9-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5 / 9-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-01-2014 08-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3 / 8-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-01-2014 08-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2 / 8-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-01-2014 07-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1 / 7-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 260 / 31-12-2013 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ν.Π.
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 254 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 261 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 259 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 258 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 257 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 256 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 255 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ