Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 297 / 29-8-2016 Φ.Π.Α. - ΚΒΣ - Φόρος Εισοδήματος
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 298 / 29-8-2016 Φόρος Εισοδήματος - Φ.Π.Α.
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 289/26.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 284 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 288 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 285 / 25-8-2016 Φόρος Εισοδήματος,
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 287 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 286 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 283 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-08-2016 23-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 281/23.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-08-2016 23-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 282/23.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 280/22.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 279 / 22-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.- Κ.Β.Σ.
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 275 / 22-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 278 / 22-8-2016 ΦΠΑ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 277 / 22-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 276 / 22-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 274 / 19-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-08-2016 18-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 273 / 18-8-2016 Κ.Β.Σ.
18-08-2016 18-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 271 / 18-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-08-2016 18-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 272 / 18-8-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-08-2016 17-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 270/17.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-08-2016 17-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 269 / 17-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-08-2016 16-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 268 / 16-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 264/12.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 267 / 12-8-2016 Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 266 / 12-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 263 / 12-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 265/12-08-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 261 / 11-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 262 / 11-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 258/10.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 256 / 10-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 260/10-8-2016 ?????
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 259 / 10-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 257 / 10-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 254 / 9-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 255 / 9-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251 / 8-8-2016 Ε.Ε.Τ.Α.
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 253 / 8-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 252 / 8-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-08-2016 05-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250/05.08.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-08-2016 05-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249 / 5-8-2016 ΔΩΡΕΑ
03-08-2016 03-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245 / 3-8-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
03-08-2016 03-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248 / 3-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-08-2016 03-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 3-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-08-2016 03-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246 / 3-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244/2-8-2016 ?????
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 240 / 2-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241 / 2-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ