Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 200 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 203 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 202 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 201 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 199 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 196 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189 / 14-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189 / 14-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190 / 14-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188 / 13-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/13.07.2016
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188 / 13-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/13.07.2016
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 186 / 13-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 187 / 13-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 183 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 183 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 180/8.7.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179 / 8-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181 / 8-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179 / 8-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181 / 8-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178 / 7-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178/07.07.2016
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178 / 7-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178/07.07.2016
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 174/06-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 177 / 6-7-2016 ?????
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 176 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 6-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 6-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ