Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-10-2013 16-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/16-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2013 16-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11/16-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-10-2013 15-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8/15-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2013 14-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7/14-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2013 14-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/14-10-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2013 14-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/14-10-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2013 14-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7/14-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-10-2013 10-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/10-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-10-2013 09-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/9-1013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-10-2013 08-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2/08-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-09-2013 30-09-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/30-09-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ