Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/16-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/16-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/16-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2018 14-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20/14-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/5-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/02-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/1-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/1-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16/1-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/31-01-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/30-01-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12/29-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/26-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11/26-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-01-2018 19-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/19-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7/15-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/15-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/08-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/08-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/08-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2018 03-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/3.1.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2018 03-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2/3.1.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190/22-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2017 22-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191/22-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189/21-12-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/19-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 186/19-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 187/19-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185/15-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-12-2017 13-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184/13-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182/04-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 183/04-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 180/24-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181/24-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179/20-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178/17-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ