Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94 / 20-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92 / 19-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 19-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/19-05-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 18-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-05-2016 15-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88 / 18-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ METAΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87 / 17-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86 / 17-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82 / 16-5-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 16-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝ.Φ.Ι.Α.
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 16-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 16-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α.
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/16-05-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/16-05-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80 / 12-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81 / 12-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ- Κ.Φ.Α.Σ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Μ.Υ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77 / 12-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78 / 12-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79 / 12-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 6-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 6-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74 / 5-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/28.04.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72 / 28-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/28-04-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/28-04-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 22-4-2016 ΕΙΣΠΡΑΞΗ-ΚΕΔΕ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 21-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ν. 2961/2001
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 21-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ν. 2961/2001
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68 / 21-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 21-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
18-04-2016 18-04-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/18.04.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 18-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν. 4174/2013
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 18-4-2016 Κ.Β.Σ.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 18-4-2016 Κ.Β.Σ.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63 / 18-4-2016 Κ.Β.Σ.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 18-4-2016 Κ.Β.Σ.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61 / 18-4-2016 Κ.Β.Σ.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60 / 18-4-2016 Κ.Β.Σ.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59 / 18-4-2016 Κ.Β.Σ.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 18-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 18-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56 / 18-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55 / 18-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49 / 18-4-2016 Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54 / 18-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48 / 18-4-2016 Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 18-4-2016 Φ.Π.Α.