Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 6-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 169/05.07.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170 / 5-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171 / 5-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170 / 5-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171 / 5-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167 / 4-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168 / 4-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167 / 4-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168 / 4-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 161 / 30-6-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 164 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 166 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 165 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 162 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 163 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 163 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 166 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 165 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 164 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 162 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 158 / 29-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 160 / 29-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 159 / 29-6-2016 ΦΠΑ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 159 / 29-6-2016 ΦΠΑ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 160 / 29-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 158 / 29-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 155 / 27-6-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 157 / 27-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 156 / 27-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 156 / 27-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 154 / 24-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 153 / 24-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 152 / 23-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 151 / 22-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 151 / 22-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 150 / 21-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 149 / 17-6-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 148 / 17-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 147 / 16-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 146 / 15-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 145 / 15-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 15-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 15-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 142 / 14-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143 / 14-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143 / 14-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 141 / 13-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 140 / 13-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 139 / 10-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ