Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101 / 27-11-2013 Φόρος εισοδήματος
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 26-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 26-11-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94 / 26-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2013 25-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 25-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ)
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86 / 22-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Κ.Β.Σ.
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87 / 22-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-11-2013 20-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 20-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 19-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77 / 19-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-11-2013 18-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 18-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-11-2013 18-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 18-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63 / 15-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 15-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/13.11.2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58/13.11.2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/13-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ