Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242 / 2-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241 / 2-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 236/01.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235/01.08.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234 / 1-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 238 / 1-8-2016 ΤΕΛΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ-ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 237 / 1-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239 / 1-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 232/29.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233 / 29-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 230/28.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 229 / 28-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 229/28.07.2016
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231 / 28-7-2016 ΚΒΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 227 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 226 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 224 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222 / 26-7-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Σ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222/26.7.2016
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221 / 26-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219 / 26-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220 / 26-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217/25.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/25.07.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218 / 25-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214 / 22-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215 / 22-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213 / 22-7-2016 ?????
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211/20.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210/20.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 212/20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208 / 20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209 / 20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208 / 20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209 / 20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 19-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 19-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 18-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 18-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 18-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 18-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 193/15.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 196 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 202 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 201 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 200 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 199 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ