Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-09-2014 16-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228/16-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-09-2014 09-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225/09-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-09-2014 09-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 227/09-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-09-2014 09-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 226/09-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2014 07-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 224/07-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-09-2014 03-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222/03-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-09-2014 03-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223/03-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-09-2014 03-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222/03-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-09-2014 03-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223/03-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2014 29-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221 / 29-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2014 26-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220 / 26-8-2014 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218 / 21-8-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-08-2014 21-08-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217/21-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-08-2014 20-08-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/20-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-08-2014 20-08-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/20-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214 / 14-8-2014 ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211/14-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213/14-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 212/14-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2014 12-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209 / 12-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-08-2014 12-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210 / 12-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-08-2014 11-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208 / 11-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
08-08-2014 08-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 8-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-08-2014 08-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 8-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-08-2014 05-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 5-8-2014 Φ.Π.Α.
05-08-2014 05-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 5-8-2014 Φ.Π.Α.
05-08-2014 05-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 199 / 5-8-2014 Φ.Π.Α.
05-08-2014 05-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198 / 5-8-2014 Φ.Μ.Υ.
05-08-2014 05-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 203 / 5-8-2014 Φ.Π.Α.
05-08-2014 05-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 202 / 5-8-2014 Φ.Π.Α.
05-08-2014 05-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 201 / 5-8-2014 Φ.Π.Α.
05-08-2014 05-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 200 / 5-8-2014 Φ.Π.Α.
04-08-2014 04-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197/04-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-07-2014 30-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 196/30-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194/28-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195/28-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194/28-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195/28-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-07-2014 23-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 193 / 23-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192 / 22-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2014 21-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191/21-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2014 18-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190/18-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2014 17-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 187/17-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2014 17-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189/17-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2014 17-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/17-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2014 17-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 187/17-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2014 17-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189/17-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2014 17-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/17-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ