Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-02-2014 17-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101/17-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/17-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/17-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/14-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/14-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87/14-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/14-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/12-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 12-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-02-2014 12-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84 / 12-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/12-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/12-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-02-2014 11-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80 / 11-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/10-02-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 6-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 6-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 6-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/06-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/06-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 5-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 4-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 4-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 4-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/18-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/03-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-01-2014 31-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52 / 31-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-01-2014 31-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/31-01-2014 ΚΒΣ
30-01-2014 30-01-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/18-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50 / 29-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 29-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49 / 29-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48 / 29-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ