Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-05-2015 13-05-2015 Δ.ΟΡΓ. Α 1058078 ΕΞ 2015/12-5-2015: Τροποποίηση της αριθμ.Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014.. Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ...
13-05-2015 13-05-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015/22-4-2015: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014... Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
13-05-2015 13-05-2015 ΔΤ: Έκθεση απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/05/2015: Έκθεση απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014
12-05-2015 12-05-2015 ΔΤ: ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/05/2015: ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
11-05-2015 11-05-2015 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
07-05-2015 07-05-2015 ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ2015/05-05-2015 Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
30-04-2015 30-04-2015 ΔΤ:11Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP - 2015 & ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ... 11Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP - 2015 & ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHOP) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROTEAS
30-04-2015 30-04-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι...
30-04-2015 30-04-2015 ΔΤ: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/04/2015: 1.803 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΗΡΩΙΝΗΣ ΚΑΙ 208.700,00 ΕΥΡΩ ΚΑΤΕΣΧΕΣΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ Η ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΗΠΩΝ
28-04-2015 28-04-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 ... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μ...
28-04-2015 28-04-2015 ΔΤ: 11Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP - 2015 & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/04/2015: 11Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP - 2015 & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHOP) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROTEAS ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗ...
27-04-2015 27-04-2015 ΔΤ:Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος ...
24-04-2015 24-04-2015 ΔΤ:Κατάσχεση 80.000.000 λαθραίων τσιγάρων στην περιοχή του Αστακού Κατάσχεση 80.000.000 λαθραίων τσιγάρων στην περιοχή του λιμένα Πλατυγιαλίου – Αστακού, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
24-04-2015 24-04-2015 ΔΤ: Ομιλία της Γεν. Γραμ. Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου στο συνέδριο Athens Tax Forum ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/04/2015: Με την ομιλία της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου ολοκληρώθηκε το 11o ετήσιο συνέδριο Athens Tax Forum, που διοργανώθηκε από το ...
23-04-2015 23-04-2015 ΠΟΛ. 1087/16-04-2015 Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής.
23-04-2015 23-04-2015 ΔΤ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης βλάβης..... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/04/2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης βλάβης από κατασκευάστριες εταιρίες φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ)
23-04-2015 23-04-2015 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8008/03-04-2015 ΕΓΓΡΑΦ...
21-04-2015 21-04-2015 ΔΤ: Κατάσχεση 9.980.000 λαθραίων τσιγάρων. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/04/2015: Κατάσχεση 9.980.000 λαθραίων τσιγάρων.
21-04-2015 21-04-2015 Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για Δωροδοκία-Διαφθορά Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά.
20-04-2015 20-04-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/04/2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
18-04-2015 18-04-2015 ΔΤ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ
17-04-2015 17-04-2015 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου - Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων
09-04-2015 09-04-2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής...... Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών.
09-04-2015 09-04-2015 ΔΤ: Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολ. έτους 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/04/2015: Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014
07-04-2015 07-04-2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ2014/06-11-2014 (Β΄3017) απόφασης... Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ2014/06-11-2014 (Β΄3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως προς την κατανομή των οργανικών θέσ...
06-04-2015 06-04-2015 ΔΤ: Κατάσχεση 9.000.000 τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων Κατάσχεση 9.000.000 τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων
06-04-2015 06-04-2015 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 4172/2013.... ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ...
02-04-2015 02-04-2015 ΔΤ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/04/2015: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014
02-04-2015 02-04-2015 Πρόσκληση για θέση Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Επενδύσεων... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Στρα...
01-04-2015 01-04-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/04/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
01-04-2015 01-04-2015 ΔΤ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2015: Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητ...
31-03-2015 31-03-2015 ΔΤ: ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/03/2015: ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
30-03-2015 30-03-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Δ/νσεις Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. και Γεν.Δ/νσης Τελ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Δ/νσεις της Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. και της Γεν.Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Κ.Υ. της ΓΓΔΕ
30-03-2015 30-03-2015 Πρόσκληση ενδ. για Διευθυντές/Υποδιευθυντές Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικ...
30-03-2015 30-03-2015 ΔΤ: Ε.Ε.Τ.Α. 2013 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Α. έτους 2013, μέσω των λογαριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. και των λοιπών παρόχων, τα ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιώθηκαν σύ...
27-03-2015 27-03-2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ 31-12-15 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
26-03-2015 26-03-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/03/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
26-03-2015 26-03-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προϊσταμένους Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσ...
26-03-2015 26-03-2015 Ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Φορολογικής Συμμ... Ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης και Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων...
23-03-2015 23-03-2015 ΔΤ:ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27/3/15 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
20-03-2015 20-03-2015 ΠΟΛ. 1051/19-03-2015 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι...
20-03-2015 20-03-2015 ΔΤ:ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27/3/15 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
19-03-2015 19-03-2015 ΠΟΛ. 1060/19-03-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013
19-03-2015 19-03-2015 ΠΟΛ. 1059/18-03-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013.
19-03-2015 19-03-2015 ΔΤ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/03/2015: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
18-03-2015 18-03-2015 ΔΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛ. 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/03/2015: Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φ...
17-03-2015 17-03-2015 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (Φεβρουάριος 2015) Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (Φεβρουάριος 2015)
17-03-2015 17-03-2015 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/03/2015: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17-03-2015 17-03-2015 ΔΤ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/03/2015: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
16-03-2015 16-03-2015 ΔΤ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/03/2015: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙ...