Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-03-2016 01-03-2016 ΔΤ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/02/2016: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε.
26-02-2016 26-02-2016 ΔΤ: Κατεπείγουσα εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-02-2016: Κατεπείγουσα εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
24-02-2016 24-02-2016 Δελτίο Τύπου 23/02/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΑΦΒ 1027291 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών... Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ...
17-02-2016 17-02-2016 Δ.T.: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων
16-02-2016 16-02-2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846)... Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση...
09-02-2016 09-02-2016 Δ.Τ.: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
01-02-2016 01-02-2016 Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια ... Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή της παραγράφ...
01-02-2016 01-02-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΓΔΕ 2016-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/01/2016: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΓΔΕ 2016-2020
29-01-2016 29-01-2016 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής ... Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
29-01-2016 29-01-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/01/2016: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
28-01-2016 28-01-2016 ΔΤ: Υπογραφή Γ.Γ.Δ.Ε. Πολυμερούς Συμφωνίας για Ανταλλαγή Αναφορών ανά χώρα Υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πολυμερούς Συμφωνίας για την Ανταλλαγή των Αναφορών ανά χώρα (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Cou...
22-01-2016 22-01-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/01/2016: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
20-01-2016 20-01-2016 ΔΤ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΑΦ Β 1002355/11-01-2016 Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο ...
11-01-2016 11-01-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 1.309 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/01/2016: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 1.309 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
11-01-2016 11-01-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 39.700 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/01/2016: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 39.700 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ
11-01-2016 11-01-2016 ΔΔΑΔ Γ 1002525ΕΞ2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή... «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων...
11-01-2016 11-01-2016 Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016:Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί ...
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015: Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015. ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015: Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.
31-12-2015 31-12-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/12/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014
23-12-2015 23-12-2015 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/12/2015: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ.
23-12-2015 23-12-2015 ΔΤ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΙΑΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/12/2015: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΙΑΡΓΙΑΣ
22-12-2015 22-12-2015 ΔΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΝΟ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής... Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΤ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/12/2015: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 20.880.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/12/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 20.880.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
18-12-2015 18-12-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015: Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014... Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ...
15-12-2015 15-12-2015 Δ/νση Ελέγχων - Τμήμα Β Σχετικά έγγραφα, ΠΟΛ και εκθέσεις επιδόσης
14-12-2015 14-12-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.750.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/12/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.750.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
09-12-2015 09-12-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1156705 ΕΞ 2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί...
09-12-2015 09-12-2015 ΔΤ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/12/2015: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
08-12-2015 08-12-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1151444 ΕΞ 2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014... «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τα Τμήμ...
08-12-2015 08-12-2015 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/12/2015: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
03-12-2015 03-12-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/12/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/12/2015: ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΤ: ΛΗΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/11/2015: ΛΗΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
30-11-2015 30-11-2015 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μ...
26-11-2015 26-11-2015 Δ. ΟΡΓ. Α 1147893 ΕΞ 2015: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την συμπλήρωση, ...
24-11-2015 24-11-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.960.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.960.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
18-11-2015 18-11-2015 Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά... Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999, μετά την έν...
17-11-2015 17-11-2015 Οδηγίες εκκαθάρισης δηλώσεων φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία
17-11-2015 17-11-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΟΡΥΚΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/11/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΟΡΥΚΤΩΝ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 13.260.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/11/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 13.260.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
11-11-2015 11-11-2015 ΔΤ: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9 ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/11/2015: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9 ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
10-11-2015 10-11-2015 ΔΤ:Παράταση προθεσμίας λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας για ηλεκτρονικές πληρωμές ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/09/2015: Με την αριθ. 1144332/9-11-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων παρατάθηκε η προθεσμία λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας για τις η...
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ2015 Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις... Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015).
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ2015 Παροχή διευκρινίσεων... «Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)»