Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-06-2016 07-06-2016 Ανακοίνωση Δ.Ε.Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/05/2016: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ 1.1.2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
25-05-2016 25-05-2016 ΔΤ:Τοποθετήσεις νέων Προϊσταμένων Διεύθυνσης στις Φορολογικές Περιφέρειες Δελτίο Τύπου 25-5-2016 :Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι τοποθετήσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης στις Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών και Πατρών της Γενικής Γραμματεί...
18-05-2016 18-05-2016 ΔΤ: Οδηγός για τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/5/2016: Οδηγός για τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων
18-05-2016 18-05-2016 Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής υποβολής δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορ. έτους 2015 Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής υποβολής δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2015
18-05-2016 18-05-2016 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/05/2016: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ2016: Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών... Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν...
17-05-2016 17-05-2016 ΔΤ: Συνάντηση για το ωράριο των τελωνείων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/05/2016: Συνάντηση για το ωράριο των τελωνείων
13-05-2016 13-05-2016 ΔΤ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΥΕΔΔΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/05/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΥΕΔΔΕ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΑΦ Β΄1071298 ΕΞ 2016: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με ΠΟΛ 1223 2015 για... ΔΕΑΦ Β΄1071298 ΕΞ 2016: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοι...
10-05-2016 10-05-2016 ΔΤ: Απαλλαγή από τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/05/2016: Απαλλαγή από τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
28-04-2016 28-04-2016 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
27-04-2016 27-04-2016 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ...
26-04-2016 26-04-2016 ΔΤ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
25-04-2016 25-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ ΔΔΑΔ Γ 1066082 ΕΞ2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση των θέσεων των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείο...
25-04-2016 25-04-2016 Πλήρωση θέσεων για Προϊσταμένους οργαν. μον. Τμήματος Δ/νσεων ΚΥ ΓΔΤ και ΕΦΚ ... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ...
25-04-2016 25-04-2016 Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπ.Διεύθυνσης Φορολ.Συμμόρφωσης και Δ/νσης Εισπρ.. ΔΔΑΔ Γ 1066040 ΕΞ 2016/21-04-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης...
25-04-2016 25-04-2016 Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπ.Τμήματος Δ/νσεων ΚΥ Γεν.Δ/νσης Ηλεκτρον.Διακ... ΔΔΑΔ Γ 1066039 ΕΞ 2016/21-04-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσ...
21-04-2016 21-04-2016 ΔΤ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/04/2016: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου... ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.
12-04-2016 12-04-2016 ΔΤ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
12-04-2016 12-04-2016 Πρόσκληση πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτω...
12-04-2016 12-04-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Προϊσταμένων.... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υ...
11-04-2016 11-04-2016 ΔΤ: Ομιλία Γ.Γ.Δ.Ε. Γιώργου Πιτσιλή στο 2ο Banking Forum ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/04/2016: Ομιλία Γ.Γ.Δ.Ε. Γιώργου Πιτσιλή στο 2ο Banking Forum
08-04-2016 10-06-2015 Οδηγίες Φ.Ε.Φ.Π. (Ε1) 1. <a href="http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/FOROLOG_ODIGOS_2016_v1.pdf">Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογι...
08-04-2016 08-04-2016 ΔΤΔ Α 1055263ΕΞ 2016:Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016... ΔΤΔ Α 1055263ΕΞ 2016: Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 184...
06-04-2016 06-04-2016 ΔΤ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/04/2016: ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
06-04-2016 06-04-2016 ΔΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/04/2016: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
05-04-2016 05-04-2016 Δ.Τ.: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΤ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/4/2016: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
04-04-2016 04-04-2016 Διαβούλευση έργου Change Requests Διαβούλευση του Σχεδίου διακήρυξης του έργου «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΓΓΔΕ»
01-04-2016 01-04-2016 ΔΤ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31-03-2016: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016
31-03-2016 31-03-2016 ΔΤ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
28-03-2016 28-03-2016 Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014... Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 ΚΑΙ 558) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ...
24-03-2016 24-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1044454 ΕΞ2016 Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισ...
21-03-2016 21-03-2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ6Α 1036682, 25-2-2014 (Β΄478 και 558) απόφασης.. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί ...
17-03-2016 17-03-2016 Δ.ΟΡΓ.Α 1039116 ΕΞ2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014... «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την μετατροπή του ...
17-03-2016 17-03-2016 ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό... ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ...
15-03-2016 15-03-2016 ΔΤ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/03/2016: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
11-03-2016 11-03-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.Υ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.Υ
11-03-2016 11-03-2016 10/03/2016: ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 12ο ATHENS TAX FORUM ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 12ο ATHENS TAX FORUM
10-03-2016 10-03-2016 ΔΤ: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου 2016
08-03-2016 08-03-2016 ΔΤ: Συνεχείς έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά και σε άλλες περιοχές... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/03/2016: Συνεχείς έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά και σε άλλες περιοχές, που φιλοξενούνται πρόσφυγες.
08-03-2016 08-03-2016 ΔΤ: ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/03/2016: ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
08-03-2016 08-03-2016 ΔΤ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Δ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/03/2016: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Δ.
08-03-2016 08-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016: Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης... ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016: Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος.
07-03-2016 07-03-2016 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF/ Φεβρουάριος 2016 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της ...
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής... ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής εταιρείας.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1034079 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών... Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών