Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-03-2015 12-03-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 34.200.00 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/03/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 34.200.00 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
11-03-2015 11-03-2015 ΔΤ: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 275.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 17.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 275.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 17.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/03/2015: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2015
05-03-2015 05-03-2015 ΔΤ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
05-03-2015 12-05-2014 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΓΔΕ 2015 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΓΔΕ 2015
03-03-2015 03-03-2015 ΔΤ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/3/2015: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
02-03-2015 02-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΤ: Παράταση χωρίς πρόστιμα για τη μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/02/2015: Παράταση χωρίς πρόστιμα για τη μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης
02-03-2015 02-03-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/02/2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
26-02-2015 26-02-2015 ΔΤ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
25-02-2015 25-02-2015 ΔΤ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/02/2015: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
25-02-2015 25-02-2015 ΔΤ: Δικαιούχοι Μειώσεων Φόρου Εισοδήματος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/02/2015: Δικαιούχοι Μειώσεων Φόρου Εισοδήματος
24-02-2015 24-02-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε...
24-02-2015 24-02-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περιφερειακών Χ.Υ. ΥΠΟΙΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
24-02-2015 24-02-2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης ... Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμο...
20-02-2015 20-02-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
20-02-2015 20-02-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’(ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/19...
19-02-2015 19-02-2015 ΔΤ:ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/02/2015: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
16-02-2015 16-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ Εξαίρεση από την υποβολή στη ΔΟΥ συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας NEA ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με Α.Φ.Μ. 998807387 και των πελατών-συνδρομητών της και αφορούν τ...
12-02-2015 12-02-2015 ΔΤ: Ηλεκτρονικές Πληρωμές-Εγκεκριμένοι Οικονομ.Φορείς-Απλουστευμένες Διαδικασίες ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/02/2015: Διοργάνωση επίκαιρης ημερίδας, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Ηλεκτρονικές Πληρωμές - Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ) - Απλουστευμένες Διαδικασίες»,...
11-02-2015 11-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.)
09-02-2015 09-02-2015 ΔΤ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/2/2015: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΤ:Συμμετοχή και ομιλία της ΓΓΔΕ Κατερίνας Σαββαΐδου στην Ε.Φ.Υ. του ΟΟΣΑ Συμμετοχή και ομιλία της ΓΓΔΕ Κατερίνας Σαββαΐδου στην Επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/01/2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 2% ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 1/1/2014
29-01-2015 29-01-2015 ΔΤ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/01/2015: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΤ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ERASMUS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/01/2015: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS
28-01-2015 28-01-2015 ΔΤ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/01/2015: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2014
27-01-2015 27-01-2015 ΔΤ:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΤΑ 184%
27-01-2015 27-01-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μ...
26-01-2015 26-01-2015 Παράταση προθεσμίας εκπρ. υποβ. δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΔΤ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: Τελωνειακή συνεργασία Ελλάδας - Κίνας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2015: Ενισχύεται η τελωνειακή συνεργασία Ελλάδας - Κίνας. Υπεγράφη σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης από την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Σαββαΐδου και τον Κ...
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Π...
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2015: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/01/2015: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΜΑΤΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΤ: 1.700 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, OFF SHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/01/2015: 1.700 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, OFF SHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟ...
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Πρώτη συνάντηση της ομάδας διαβούλευσης Πρώτη συνάντηση της ομάδας διαβούλευσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν φορολογικά και τελωνειακά θέματα
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: ΕΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/01/2015: ΕΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ελλ. λογιστικών προτύπων Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Οδηγίες για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού μηχανισμού Οδηγίες για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Έκπτωση 50% ή 100% σε 54.000 φορολογουμένους για τον ΕΝΦΙΑ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-01-2015: Έκπτωση 50% ή 100% σε 54.000 φορολογουμένους για τον ΕΝΦΙΑ - Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για τις υποβολές τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Επιστροφή δόσης ΕΦΚ Πετρελαίου Γεωργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/01/2015: Από την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα αρχίσουν να πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά επιστροφής της β΄ δόσης του Ειδικού Φόρου Κατ...
21-01-2015 21-01-2015 ΔΤ: Απαλλαγή Φ.Π.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/01/2015: Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης με σκοπό την επανεξαγωγή τους, την εξαγωγή ή την παράδοσή τους σε άλ...
19-01-2015 19-01-2015 ΔΤ: Απαλλαγή από τη διενέργεια φυσικής απογραφής των μικρών επιχειρήσεων. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/01/2015: Απαλλαγή από τη διενέργεια φυσικής απογραφής των μικρών επιχειρήσεων.
16-01-2015 16-01-2015 ΔΤ: Ημερίδα ΙΟΦΟΜ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/01/2015: Ημερίδα ΙΟΦΟΜ
16-01-2015 16-01-2015 ΔΤ: Παράταση υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολ. έτους 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/1/2014: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
15-01-2015 15-01-2015 ΔΤ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 180 Τ.Μ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/01/2015: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 180 Τ.Μ.