Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220 / 11-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222 / 11-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221 / 11-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219 / 11-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217/10-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/10-8-2016 Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 212/10-8-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215/10-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214/10-8-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213/10-8-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209/09-08-16 KBΣ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 9-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211 / 9-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208/09-08-16 ΦΠΑ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210/09-08-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 8-8-2016 ΦΠΑ
05-08-2016 05-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 5-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ
04-08-2016 04-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 203/4-8-16 ΚΦΑΣ
04-08-2016 04-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 4-8-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
04-08-2016 04-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 4-8-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 201 / 29-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 202 / 29-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 199/28-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 200/28-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 193/21-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 196/21-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195/21-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194/21-07-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197 / 21-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198 / 21-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΚΒΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190 / 18-7-2016 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης ΠΟΛ1019/11
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181/14-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182 / 14-7-2016 Φ.Π.Α.
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189 / 14-7-2016 Κ.Β.Σ.
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 187 / 14-7-2016 Φ.Π.Α.
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 186 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185 / 14-7-2016 Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 183 / 14-7-2016 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 180 / 11-7-2016 ΚΒΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179 / 11-7-2016 ΦΠΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 174 / 8-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 177 / 8-7-2016 Φ.Π.Α.
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 176 / 8-7-2016 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175 / 8-7-2016 Φ.Π.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ