Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 367/18-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ-ΦΠΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 370/18-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ. 18 Ν. 3758/09
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 368/18-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 369/18-11-2016 Φ.Π.Α.
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 366/16-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 364/16-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΔΟΗΜΑΤΟΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 365/16-11-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 362/16-11-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 363/16-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 359/16-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 361/16-11-2016 ΚΒΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 360/16-11-2016 ΦΠΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 358/14-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 356/11-11-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 357/11-11-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΩΡΕΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 353/11-11-2016 Φ.Μ.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 322/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 322/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 352/09-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 351/09-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 350/09-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 349/9-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 348/07.11.16 ΚΒΣ,ΦΠΑ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 344/04-11-2016 ΚΒΣ–ΦΠΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 347/4-11-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 346/4-11-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 345/4-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 343/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 342/04-11-2016 Φ.Π.Α.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 340/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 341/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 338/03-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 339/3-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 336/3-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 337/3-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. – Φ.Μ.Υ.
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 333/02.11.16 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 335/02.11.16 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 334/02.11.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 330/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 332/27-10-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 331/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 327/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 329/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 328/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 319/25-10-2016 ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 323/25-10-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 320/25-10-2016 ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 326/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 321/25-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 322/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ