Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74 / 12-4-2016 ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73 / 6-4-2016 ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 6-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72 / 6-4-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 5-4-2016 Κ.Β.Σ.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 5-4-2016 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68 / 1-4-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60 / 31-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 31-3-2016 Κ.Β.Σ.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 31-3-2016 Κ.Β.Σ.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 31-3-2016 Φ.Π.Α.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63 / 31-3-2016 Φ.Π.Α.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 31-3-2016 ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡ. 8§12 Ν. 1882/1990
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61 / 31-3-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 31-3-2016 ΚΦΑΣ
24-03-2016 24-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 24-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
24-03-2016 24-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59 / 24-3-2016 ΚΒΣ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
21-03-2016 21-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55 / 21-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
21-03-2016 21-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54 / 21-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-03-2016 17-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53 / 17-3-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
07-03-2016 07-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52 / 7-3-2016 ΦΠΑ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
07-03-2016 07-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51 / 7-3-2016 ΚΒΣ –ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
07-03-2016 07-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50 / 7-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49 / 3-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48 / 23-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46 / 22-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 22-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45 / 18-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ - ΦΠΑ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43 / 11-2-2016 Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42 / 11-2-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44/11.02.16 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 11-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40 / 11-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
05-02-2016 05-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38 / 5-2-2016 ΦΠΑ
05-02-2016 05-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39 / 5-2-2016 ΚΒΣ
05-02-2016 05-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37 / 5-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35 / 3-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34 / 3-2-2016 Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36 / 3-2-2016 Κ.Β.Σ.
29-01-2016 29-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27 / 29-1-2016 ΦΠΑ
29-01-2016 29-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28 / 29-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
29-01-2016 29-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29 / 29-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
29-01-2016 29-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30 / 29-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
29-01-2016 29-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31 / 29-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
29-01-2016 29-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32 / 29-1-2016 ΦΠΑ
29-01-2016 29-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33 / 29-1-2016 ΦΠΑ
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25 / 28-1-2016 ΦΜΑΠ
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24 / 28-1-2016 ΦΜΑΠ
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23 / 28-1-2016 ΦΜΑΠ