Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/30-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/28-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/28-3-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/20-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2017 28-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41/28-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/24-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/24-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/10-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/10-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/09-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/9-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/08-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/02-02-2017 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27/02-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/2-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/2-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-01-2017 31-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/31-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-01-2017 31-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/31-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-01-2017 31-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23/31.01.17 ΦΠΑ
30-01-2017 30-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22/30-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-01-2017 25-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21/25-01-2017 ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/20-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/20.01.17 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/20-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/18.01.17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΚΒΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/18.01.17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/18-1-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16/18-1-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2017 17-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12/17-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/13-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/11-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8/11-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 07/10-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/04-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/04-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/3-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/3-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 01/02-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 02/02-01-2017 ΦΠΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 422/30-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 419/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 420/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 421/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ417/22-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 418/22.12.16 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 416/22-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 414/16-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 415/16-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 413/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 412/15.12.16 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ