Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 411/14-12-2016 ΦΠΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 410/13-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 409/12-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ408/9-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 406/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 407/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 404/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 405/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ403/7-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 402/07.12.16 ΚΒΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 393/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 392/06-12-2016 Φ.Π.Α.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 390/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 391/06-12-2016 Φ.Π.Α.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 389/06-12-2016 ΠΡΟΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 387/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 388/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 386/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 399/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 401/06.12.16 ΕΛΕΓΧΟΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 400/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 ΚΦΔ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 386/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 398/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 397/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 396/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 395/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 394/06-12-2016 ΦΠΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 393/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 392/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 391/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 390/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 389/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 388/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 387/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385/5-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384/5-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 383/02-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 382/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 382/01-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 380/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 381/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 377/24-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 378/24-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 7 Ν. 4337/2015
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 379/24-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 376/23.11.16 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 375/22-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 371/22.11.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 374/22.11.16 ΚΒΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 373/22.11.16 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 372/22.11.16 ΦΠΑ