Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86/28.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/28-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/28-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/23-2-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/23-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/21-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/21-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76/21-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/21-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74/21-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/21-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-02-2018 21-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/21-2-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-02-2018 20-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/20.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-02-2018 20-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/20.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-02-2018 20-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/20.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/16.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/16-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66/16-2-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64/16.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63/16.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/15-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58/15.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2018 09-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44/9-2-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2018 09-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/09.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2018 09-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/09-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2018 09-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/09-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2018 09-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/09-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2018 09-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43/9-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2018 08-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/08-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2018 08-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/08.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2018 08-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41/08-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2018 08-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/08.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/07-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/06-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/2-2-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ