Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 324/25.10.16 ΚΒΣ,ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 322/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 316/21-10-2016 Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 318/21-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 317/21-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 313/21.10.16 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 315/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 314/21.10.16 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 312/18-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 307/18-10-2016 ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 309/18-10-2016 ΚΒΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 310/18-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 311/18-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 308/18.10.16 ΚΒΣ,ΦΠΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 305/13-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 306/13.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 304/12.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 304/12.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 301/11-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 303/11-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 7 ΠΑΡ. 3 & 5 Ν. 4337/2015
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 302/11-10-2016 Φ.Π.Α.
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 299/11.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 300/11-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν. 2523/1997
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 298/10.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 285/07-10-2016 ΚΒΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 290/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 289/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 288/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 287/07-10-2016 ΚΒΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 286/07-10-2016 ΚΒΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 297/07-10-2016 ΦΠΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 282/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 284/07-10-2016 Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 283/07-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 294/07-10-2016 Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 296/07-10-2016 Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 295/07-10-2016 Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 291/07-10-2016 Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 293/07-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 292/07-10-2016 Φ.Π.Α.
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 276/06-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 277/06-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 281/6-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 278/6-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. – ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 280/6-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ279/6-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
04-10-2016 04-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 275/04-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 274/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - ΚΒΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 273/3-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28-09-2016 28-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 269/28-09-2016 Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.