Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 16-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81 / 15-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82 / 15-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78 / 14-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α..
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77 / 14-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α..
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 14-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α..
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/14-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/14-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-12-2015 13-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74 / 13-12-2015 ΕΝΦΙΑ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73 / 4-12-2015 πρόστιμο Ε.Λ.Π.(ν.4308/2014)
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72 / 2-12-2015 ΕΝΦΙΑ
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 18-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 18-11-2015 ΦΠΑ
12-11-2015 12-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 12-11-2015 ΕΝΦΙΑ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68 / 4-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 4-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 2-11-2015 ΚΒΣ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 2-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α./ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ και Φ.Π.Α.
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 27-10-2015 ΦΠΑ – ΚΒΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59 / 27-10-2015 ΚΒΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56 / 23-10-2015 Κ.Β.Σ.
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/23-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54 / 21-10-2015 ΚΦΑΣ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55 / 21-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
19-10-2015 19-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53 / 19-10-2015 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51 / 16-10-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52 / 16-10-2015 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49 / 16-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50 / 16-10-2015 Φ.Π.Α.
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48 / 15-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 15-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/15-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/15-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44 / 14-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/1997 / Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. / ΕΙΔ. ΧΡΗΜ. ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 Ν.18882/1990 / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ.
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40 / 14-10-2015 ΚΒΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25 / 7-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26 / 7-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ