Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22 / 28-1-2016 ΦΜΑΠ
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21 / 28-1-2016 ΦΜΑΠ
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20 / 28-1-2016 ΦΜΑΠ
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26 / 28-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19 / 28-1-2016 ΦΜΑΠ
28-01-2016 28-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18 / 28-1-2016 ΦΜΑΠ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16 / 25-1-2016 Φ.Π.Α.
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12/21.01.16 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/21.01.16 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9 / 13-1-2016 Ε.Λ.Π.
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/13-01-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7 / 12-1-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6 / 12-1-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5 / 8-1-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/ 8-1-2016 ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3 / 5-1-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2 / 5-1-2016 Φ.Π.Α.
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115/30-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 28-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 24-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 24-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111 / 24-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α..
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110 / 23-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109 / 23-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 23-12-2015 ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108 / 23-12-2015 ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107 / 23-12-2015 ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106 / 23-12-2015 ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104/23-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100 / 18-12-2015 ΕΝΦΙΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101 / 18-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 18-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 18-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/18-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/18-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84 / 17-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 17-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 17-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 17-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α..