Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-09-2016 28-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 270/28-9-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-09-2016 28-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 272/28-9-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-09-2016 28-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 271/28-9-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-09-2016 27-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 268/27-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 267/23-09-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 266/16.09.16 ΚΒΣ,ΦΠΑ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 262/5-9-16 ΚΒΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 263 / 5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 265/5-9-16 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 264/5-9-16 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 261/5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 259 / 2-9-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 260 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 255 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 258 / 29-8-2016 Φ.Π.Α ΚΑΙ ΚΒΣ.
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 257 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 256 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 252 / 25-8-2016 ΚΒΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 254 / 25-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 253 / 25-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248/24-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249/24-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 24-8-2016 ΦΠΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246 / 24-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245 / 24-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244 / 24-8-2016 ΦΠΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250/24-8-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251/24-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233/19-08-16 ΚΒΣ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 230/19-08-16 ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23219-08-16 Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231/19-08-16 εισόδημα
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 238/19-8-2016 Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235/19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 237/19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 236/19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234 / 19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α ΚΑΙ ΚΒΣ.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228 / 19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 229 / 19-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Ν. 4174/2013
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225 / 19-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 227 / 19-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 226 / 19-8-2016 Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 240/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-08-2016 18-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 224/18.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-08-2016 16-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223/16.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218 / 11-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ