Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/02-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/02-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/02-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/02.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/02-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/1-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/01.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/26-1-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-01-2018 19-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27/19-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-01-2018 18-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26/18.01.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2018 17-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16/17-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-01-2018 12-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/12-01-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-01-2018 12-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/12-1-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12/10-01-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/09-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/04-01-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2017 29-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 263/29-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2017 27-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 262/27.12.17 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 260/21-12-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 259/21-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 258/21-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 257/21-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 255/21-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 256/21-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 254/21-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 252/21-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 253/21-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251/15-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248/11-12-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250/11-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249/11-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ