Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129/27.05.16 ΚΒΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121 / 26-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123 / 26-5-2016 Κ.Φ.Α.Σ.(Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών)
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124 / 26-5-2016 Φ.Π.Α.
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-05-2016 25-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 120 / 25-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 118 / 18-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115 / 13-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 13-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4174/13 (Κ.Φ.Δ.)
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 13-5-2016 Φ.Π.Α.
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 13-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92)
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109 / 12-5-2016 Φ.Π.Α.
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107 / 12-5-2016 Φ.Π.Α.
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108 / 12-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110 / 12-5-2016 Κ.Φ.Δ.(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106/11-5-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 11-5-2016 ΦΠΑ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104 / 11-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 11-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101 / 11-5-2016 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97 / 4-5-2016 ΕΝΦΙΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΦΠΑ - ΦΜΥ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 4-5-2016 ΚΒΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94 / 28-4-2016 Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) και Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014)
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 27-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4174/2013
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92/25-04-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88 / 25-4-2016 ΠΕΠ αρθρ.54 ν.4174/13
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89 / 25-4-2016 Κ.Β.Σ.
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 25-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 25-4-2016 Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΝΦΙΑ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 19-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 19-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/ 19-4-2016 ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82 / 15-4-2016 ΚΒΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81 / 15-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ - ΚΒΣ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79 / 14-4-2016 Φ.Π.Α.
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78 / 14-4-2016 Κ.Β.Σ.- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 12-4-2016 ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 12-4-2016 ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ