Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247/11-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245/8-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246/8-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244/8-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243/07-12-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242/5-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 240/24-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241/24-11-17 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2017 23-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239/23-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2017 22-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 237/22-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2017 22-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 238/22-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 236/16-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2017 15-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235/15-11-17 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234/14-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231/10-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233/10-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 232/10-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 230/09-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-11-2017 02-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 229/2-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2017 01-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228/1-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2017 27-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 227/27-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 224/25-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 226/25-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225/25-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221/25-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223/25-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222/25-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 212/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 202/20-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204/20-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 203/20-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 200/20-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 201/20-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 196/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ