Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-06-2017 27-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125/27-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-06-2017 23-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124/23-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-06-2017 22-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123/22-06-17 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-06-2017 19-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121/19-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-06-2017 19-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122/19-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-06-2017 19-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 118/19-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-06-2017 19-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 120/19-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-06-2017 19-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119/19-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-06-2017 14-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117/14-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-06-2017 14-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116/14-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115/12-6-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114/09-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113/8-6-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-06-2017 02-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111/2-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-06-2017 02-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112/02-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2017 01-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110/1-6-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2017 01-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109/1-6-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102/26-5-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/26-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103/26-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/19-5-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96/19.05.17 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95/19-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-05-2017 17-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/17-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-05-2017 17-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/17-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2017 16-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92/16-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-05-2017 08-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/08-05-17 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/21-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/21-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/21-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64/20-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/13-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60/12-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56/11-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59/11-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/11-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52/07-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/07-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53/07-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ